Budite optimistični i imajte zdravo srce!

Istraživanje je dokazalo da optimizam pomaže u liječenju bolesti srca. Pacijenti koji boluju od problema sa srcem, a imaju pozitivan stav prema liječenju, duže žive od onih koji s pesimizmom gledaju na trenutnu situaciju.

Studija objavljena u znanstvenom časopisu Archives of Internal Medicine povezala je optimizam s većim izgledima za preživljavanje.

U istraživanju je sudjelovalo oko 3000 pacijenata procječne dobi 60 godina. Svi su bili podvrgnuti koronarnoj angiografiji kako bi se pratilo njihovo srce i zdravlje.

Ispitanici su bili praćeni narednih 15 godina, a pokazalo se da su oni koji su bili umjereni optimisti imali 30% veće šanse da će biti živi na kraju studije. Prilikom istraživanja u obzir su uzeti razni čimbenici, poput spola, godina, depresije i slično, kažu znanstvenici.

Stoga, budite optimistični jer pozitivan stav i uživanje u životu, ma kako težak bio, ima velike benefite za sreću pojedinca i njegovo zdravstveno stanje.

Odgovori