Rakija travarica na tradicionalni dalmatinski način

Rakija travarica u Dalmaciji proizvodi se od prirodnih rakija dobivenih od raznog voća (često smokve) ili najčešće od grožđanog koma. Naučite sami sebi napraviti travaricu…

Dodatkom svježih ili suhih aromatičnih biljaka »bazi«, u našem slučaju rakiji komovici, destilacijom dobijemo travaricu.

U tu svrhu koriste se cijele biljke ili njihovi pojedini dijelovi kao što su list, cvijet, plod, stabljika, kora i korijen.

Za aromatične biljke važno je da su pravodobno ubrane i pravilno sušene. U praksi se češće koriste svježe biljke jer macerat od svježe ubranih aromatičnih biljaka daje još bolju kvalitetu travarice.

Maceracijom svježe ubranih biljaka u rakiji komovici otapaju se aromatične tvari (eterična ulja) i nehlapivi ekstraktni sastojci (tvari boje, glukozidi, gorke tvari i drugo).

Za pripravu macerata uzme se 20-30 g usitnjenih biljaka po litri rakije. Biljke se maceriraju 10 do 14 dana. Rakiju travaricu najčešće možete proizvesti maceracijom u staklenim bocama i manjim demižonima.

Odgovori