Depresija dovodi do smanjenih sposobnosti

Mnoge su studije pokazale da starije osobe koje su u mladosti imale depresiju imaju veću vjerojatnost za smanjene kognitivne funkcije ili demenciju. Depresija je danas postala vrlo raširena bolest stoga ju je najbolje na neki način izbjeći.

Znanstvenici su analizirali 1700 osoba starijih od 50 godina koji u ranijoj fazi života nisu imali nikakvih kognitivnih problema, ali su bolovali od depresije.

Sudionici istraživanja promatrani su 8 godina. Svake godine liječnici su procjenjivali i testirali njihove vještine razmišljanja i pamćenja.

Oko polovice ispitanika nakon kraja istraživanja imala su blaga kognitivna oštećenja, a 18% ih pati od demencije. Sudionici koji su imali najviše simptoma depresije bili su najgori u kognitivnim sposobnostima. Simptomi depresije također su povezani s demencijom i teškim stanjima nakon dijagnoze demencije.

Dr. Robert Wilson, jedan od čelnih ljudi istraživanja izjavio je: „Demencija je vrlo složen poremećaj i postoje mnogi faktori koje njemu pridonose, a depresija je jedan od tih glavnih faktora. Jasno je da trebamo više raditi na razumijevanju odnosa depresije i demencije kako bi pokušali izmijeniti tijek bolesti.“

Također, ističe se da su simptomi depresije zajednički kod ljudi s demencijom pogotovo u ranoj fazi te bolesti. Stručnjaci ističe kako još uvijek ne mogu objasniti na koji način depresija može dovesti do kognitivnih propadanja, no statistike su neumoljive.

Pretpostavlja se da depresija djeluje na mozak, a on upravlja kognitivnim sposobnostima. Ističe se kako i treba pridati veliku pozornost liječenju depresije. Isto tako, došlo se do zaključka da liječenje depresije nekim lijekovima može poboljšati mentalne funkcije među ljudima s kognitivnim propadanjem ili demencijom. No, za to još ne postoji mnogo dokaza.

Oboljelima od depresije trebalo bi pomoći da se bolje uklope u društvo jer će time smanjiti svoju depresiju. Također je teško osobama bliskima s oboljelim koji iako su zdravi često upadaju u depresiju.