Katarakta je zamućenje leće oka, a za posljedicu ima gubitak prozirnosti jer onemogućuje svjetlosti da dopre do zjenice

Katarakta je zamućenje leće oka, a za posljedicu ima gubitak prozirnosti jer onemogućuje svjetlosti da dopre do zjenice. Ako zamućenje leća očiju postane jako, katarakta se mora odstraniti kirurškim putem.

Kataraktu uzrokuju oštećenja, ozljede oka te dijabetes, no većina katarakti se javlja kao posljedica starenja.

Advertisement

Prema nekim izvorima, čak 12% troškova zdravstvene skrbi otpada na liječenje ove bolesti.

Također, postoje čvrsti dokazi da antioksidansi mogu pomoći u spriječavanju nastajanja katarakte. Glutation  je spoj kombinacija triju aminokiselina: glutamata, glicina i cisteina, a igra važnu ulogu u staničnom metabolizmu te štiti stanice od oštećenja koja izazivaju slobodni radikali.

Advertisement

Vitamin B2, riboflavin, je bitan za stvaranje glutationa, a u jednom istraživanju su stariji ljudi kojima je davana dopuna vitamina B2 imali nakon 5 godina 50% manje katarakte nego oni koji vitamin nisu uzimali.

Vitamin C značajno smanjuje nastanak katarakte, a betakaroten spada u porodicu karotenoida, skupine više od 600 spojeva u voću i povrću, a povezan je sa smanjenjen oboljenja od bolesti oka.

Ljudi s niskom razinom vitamina E u krvi imaju gotovo dva put više izgleda za obolijevanje od katarakte.

Advertisement