Policistična oboljenja bubrega

Policistična bolest bubrega je najčešća nasljedna bubrežna bolest. Učestalost ovog oboljenja u općoj populaciji iznosi 1 na 1000 stanovnika.

Uzrok nastanka policističnih oboljenja bubrega je prvenstveno nasljeđe, a bolest se javlja u svim generacijama.

Advertisement

U jednog od pet oboljelih, međutim, nema oboljelih srodnika, pa se smatra da oboljeli predstavljaju novu mutaciju, sa pojavom abnormalne DNK po prvi put.

Klinička slika bolesti – U oko dvije trećine oboljelih uočen je povišen krvni tlak. Učestalost hipertenzije raste sa smanjenjem bubrežne funkcije. Bol u slabinama i trbuhu se susreće kod polovine oboljelih a izazvan je cističnim uvećanjem bubrega. Akutni bol može da ukaže na krvavljenje u cisti, opstrukciju (ugruškom ili kamenom) ili infekciju (praćen temperaturom). Masivna pojava krvi u mokraći je prvi simptom bolesti i nastaje zbog rupture krvnih žila zida ciste, rjeđe zbog kamena. Urinarna infekcija je česta, posebno kod žena. Također česta je i bubrežna kalkuloza zbog zastoja urina u cistama. Bubrežna insuficijencija je progresivna. Progresija je spora, a povišen krvni tlak je faktor koji ubrzava propadanje bubrežnog parenhima. Cistične promjene se mogu naći i u jetri, rjeđe u pankreasu i slezeni.

Advertisement

Dijagnoza bolesti – Postavlja se na osnovu anamneze, porodične anamneze, kliničkog pregleda, ultrazvuka (otkriva se obostrano uvećanje bubrega, sa brojnim cistama različite veličine u kori i meduli bubrega) i CT – a (može da otkrije i manje ciste).

Liječenje policističnih bubrega – Liječenje je simptomatsko, jer još uvijek nije moguće uspješno zaustaviti razvoj cisti. Kako su kardiovaskularne komplikacije glavni uzrok smrti, liječenje povišenog krvnog tlaka je obavezno. U ranom stadiju bolesti savjetuje se smanjenje unosa soli. Sa smanjenjem bubrežne funkcije primjenjuju se diuretici i antihipertenzivi. Urinarna infekcija zahtijeva energično liječenje. Infekcija ciste je uporna i zahtjeva primjenu lipofilnih antibiotika koji postižu visoku koncentraciju u tečnosti cista. U stadiju terminalne bubrežne insuficijencije primjenjuje se kemodijaliza i transplantacija bubrega.

Advertisement