Povećana razina kolesterola utječe na pamćenje – Pazite da razina kolesterola bude u granicama

Studija povezuje razinu kolesterola u krvi i kognitivne sposobnosti. Sačuvajte pamćenje i zdravlje mozga.

Osim za povećanje rizika za bolesti srca, nova studija otkriva i povećanje rizika za gubitak pamćenja i kognitivne smetnje.

Sudionici studije bilo je oko 3500 muškaraca i 1300 žena prosječne starosti 55 godina, a svi su bili podvrgnuti testovima.

Testovi su mjerili moć rasuđivanja, pamćenja i riječnika, a nazivaju se Framinghamovi testovi. Rezultati tih testova koriste se za predviđanje 10-godišnjeg rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti.

Rezultati studije pokazali su da ljudi koji imaju veći kardiovaskularni rizik imaju i veće šanse od niže razine kognitivne sposobnosti, te njihovo brže opadanje.

10% veći rizik za bolesti srca i krvnih žila povezan je sa 2.5% nižim rezultatom na testu pamćenja za muškarce i 7.1% manjim rezultatom za žene.

Autori studije ističu da problemi sa srcem počinju kod osoba srednjih godina, a rezultati studije doprinose sve većem broju dokaza o ulozi kardiovaskularnih faktora rizika – kolesterola i krvnog tlaka – u razvoju tih bolesti.