Širi razmak slova i riječi pomaže djeci s disleksijom – Pročitajte malo o problemu Disleksija

Povećanje razmaka između znakova i riječi u tekstu poboljšava brzinu i preciznost čitanja bez prethodnog treninga kod djece s disleksijom.

Riječ disleksija dolazi od grčke riječi “dys” što znači slab, loš, neprimjeren i riječi “lexsis” jezik, riječ.

Advertisement

Disleksija je, prema definiciji Orton Dyslexia Society, jedna od nekoliko teškoća u učenju. To je jezično utemeljen poremećaj konstitucijskog podrijetla koji obilježavaju teškoće u kodiranju pojedinih riječi, a koje obično odražavaju nedostatne sposobnosti fonološke obrade.

Teškoće u dekodiranju pojedinih riječi su neočekivane s obzirom na dob i ostale kognitivne i akademske sposobnosti, one nisu rezultat općih razvojnih ili senzoričkih teškoća. Disleksija se očituje različitim teškoćama u različitim oblicima jezika, često uključujući uz probleme čitanja i ozbiljne probleme u stjecanju vještine pisanja.

Ono što disleksiju opisuje u užem smislu jesu smetnje u brzini i točnosti čitanja.

Advertisement

Ove su smetnje različite od nespecifičnih poremećaja čitanja uzrokovanih zaostajanjem u mentalnom razvoju, oštećenjem vida ili sluha, nedovoljno razvijenim govorom ili zanemarenošću djece iz nepovoljnih obiteljskih prilika. One su brojnije i stabilnije u svojem pojavljivanju. To znači da se podjednako mogu pojavljivati u kraćim i dužim riječima, u poznatim i u manje poznatim riječima. Ono što disleksiju čini specifičnim poremećajem pri čitanju je i značajan izostanak napretka u nekim aspektima čitanja kao što su: razumijevanje kraćih riječi apstraktnog značenja, riječi kojima se imenuju prostorno-vremenski odnosi, složenica kojima hrvatski jezik obiluje i drugih.

Istovremeno s tim istraživanjem razvijena je iPhone/iPad aplikacija, dostupna pod imenom “DYS” (zasad na engleskom i francuskom jeziku), pomoću koje je roditeljima i djeci omogućeno da sami određuju razmak između slova, slogova i riječi.

U skladu s otkrićem kako su djeca s disleksijom osobito osjetljiva na “percepciju prenapučenosti” otvoren je put novim metodama liječenja.

Advertisement