Vitamin D je dobar protiv dijabetesa

Osobe s povišenim postotkom vitamina D u krvi imaju znatno manji rizik od dijabetesa tipa 2. Ovu vijest su objavili finski naučnici, nakon provedenih istraživanja na tu temu.

Naime, istraživači iz Nacionalnog instituta za javno zdravlje u Helsinkiju su za potrebe studije 17 godina pratili zdravlje oko 4.000 ispitanika.

Nakon što su u obzir uzeli faktore poput starosti i spola ispitanika, naučnici su utvrdili postojanje direktne veze između razine vitamina D u krvi i rizika od pojave dijabetesa tipa 2.

Osobe kod kojih je zabilježen najviši postotak tog vitamina imale su za 40% manji rizik od obolijevanja od dijabetesa nego osobe koje su imale najnižu razinu tog vitamina, napisali su istraživači u stručnom časopisu ‘Diabetes care’.

Najveći izvor vitamina D kroz ishranu je riba, a možete ga unositi kroz vitaminske dodatke i izloženosti sunčevoj svjetlosti.